[1]Д. Э. Чиркст, Т. Е. Литвинова, О. В. Черемисина, М. И. Стрелецкая, М. В. Иванова, and Н. А. Мироненкова, “Разработка физико-химических основ и опытной технологии дезактивации грунтов от загрязнения радионуклидами цезия и стронция”, PMI, vol. 149, no. 5, p. 37, May 2001.
[1]D. E. Chirkst, T. E. Litvinova, O. V. Cheremisina, M. I. Streletskaya, M. V. Ivanova, and N. A. Mironenkova, PMI, vol. 149, no. 5, p. 37, May 2001.