Никитин , Н. В. and Никитин , Д. В. (1993) “Использование декрептометрической съемки в прогнозных исследованиях”, Записки Горного института, 137, p. 79. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9988 (Accessed: 10August2022).
Nikitin , N. V. and Nikitin , D. V. (1993) Journal of Mining Institute, 137, p. 79. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9988 (Accessed: 10August2022).