3 Т. (1912) “Псевдоморфоза малахита по атакамиту из Богословского горного округа”, Записки Горного института, 3, p. 158. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/15494 (Accessed: 25September2022).
Unknown , (1912) Journal of Mining Institute, 3, p. 158. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/15494 (Accessed: 25September2022).