Крылов , Н. М. (1913) “О теореме замкнутости в теории тригонометричееких рядов”, Записки Горного института, 4(4), pp. 256-258. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/15451 (Accessed: 1October2022).
Unknown , (1913) Journal of Mining Institute, 4(4), pp. 256-258. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/15451 (Accessed: 1October2022).