Годун , И. В. and Холодок , А. Н. (1985) “Газообъемный экспресс-метод определения карбонатности аргиллитов”, Записки Горного института, 105, p. 55. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/10575 (Accessed: 17August2022).
Godun , I. V. and Kholodok , A. N. (1985) Journal of Mining Institute, 105, p. 55. Available at: https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/10575 (Accessed: 17August2022).