Александров , В. И., В. П. Докукин, and А. А. Кулешов. 1995. “Расчет систем гидротарнспорта с использованием ЭВМ”. Записки Горного института 141 (February), 37. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9884.
Aleksandrov , V. I., V. P. Dokukin, and A. A. Kuleshov. 1995. Journal of Mining Institute 141 (February), 37. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9884.