Чиркст , Д. Э., Т. Е. Литвинова, О. В. Черемисина, М. И. Стрелецкая, М. В. Иванова, and Н. А. Мироненкова. 2001. “Разработка физико-химических основ и опытной технологии дезактивации грунтов от загрязнения радионуклидами цезия и стронция”. Записки Горного института 149 (5), 37. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9568.
Chirkst , D. E., T. E. Litvinova, O. V. Cheremisina, M. I. Streletskaya, M. V. Ivanova, and N. A. Mironenkova. 2001. Journal of Mining Institute 149 (5), 37. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/9568.