Georgescu , Ioana, and Gabriel Rădulescu. 2007. “Current Problems in Reactive Distillation Process Control”. Записки Горного института 170 (2), 134. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/7734.
Georgescu , Ioana, and Gabriel Rădulescu. 2007. Journal of Mining Institute 170 (2), 134. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/7734.