3 Том. 1912. “Псевдоморфоза малахита по атакамиту из Богословского горного округа”. Записки Горного института 3 (December), 158. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/15494.
Unknown. 1912. Journal of Mining Institute 3 (December), 158. https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/15494.