Микешин , М. И. (2010). Обоснование необходимости курсов философии в американских технических вузах. Записки Горного института, 187, 190. Retrieved from https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/6651
Mikeshin , M. I. (2010). Way philosophy courses are considered essential at american technical universities. Journal of Mining Institute, 187, 190. Retrieved from https://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/6651