Reforms in polish mining

Mariusz Kapusta

Аннотация


In Poland the process of restructuring of mining was begun in 1989. The huge public centres passed on to the next governments were supposed to bring this sector into rentability and competitiveness on domestic and international market. The lack of consequence in the realization of processes of restructuring caused, that in the last 15 years of reforms, different programmes have been realized and only parts of these reforms have been reached. The reform of mining is a very complex process. In this article authors are trying to sum up the course of existing rules and perspective of mining in Poland in coming years. 

Полный текст:

PDF (English)

Литература


«Informacje o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za 3 miesiące 2004 r.», Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 10 maja 2004 r.

Krowiak A. «Rola państwa w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla w Polsce w latach 1990-2000», GIG Zespół Wydawnictw, 2003.

«Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006....», Ministerstwo Gospodarki, listopad 2002.

«Restrukturyzacja węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010», Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 kwietnia 2004 r.

«Sprawozdanie z realizacji restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w 2002 r.», Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, Katowice kwiecień 2002 r.

Szlązak J. «Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2002», Kraków, 2004.

«Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020». MG, marzec 2000 r.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.