Problems of the protection of mining terrains in the mining industry of zinc and lead ores

Monika Piskorz

Аннотация


The paper characterizes conditionality of underground exploitation of zinc and lead ores and its peculiar results on terrain surface. The problems to reveal discontinuous deformations, methods of prevention and liquidation of these phenomena are presented using a mining region in Poland as an example. Old, historic mining activities are a particular problem in this region. Negative results of former mining practice are observed at the present time. Depletion of zinc and lead ore deposits and partially economic reasons lead to liquidation of some mining areas. In particular, such liquidation requires security of the underground parts of a mine, balancing water relations and reclamation of terrain surface. Mining operations within the borders of discussed region require coordination of tasks in the framework of current exploitation and actions towards creating a proper infrastructure and management of the area. 


Полный текст:

PDF (English)

Литература


Janusz W., Jarosz A., 1976 – Nieciągłe deformacje powierzchni wywołane płytką podziemną eksploatacją górniczą. Mat. Konferencji „Budownictwo na terenach o dużych deformacjach powierzchni”. Katowice.

Ostrowski J. i inni, 1999 – Prognoza w zakresie przewidywanych kategorii przydatności terenu do zabudowy w aspekcie dokonanej eksploatacji rud Zn – Pb oraz skutków oddziaływania starego historycznego kopalnictwa w związku z likwidacją kopalni „Olkusz”. AGH Kraków (niepublikowana).

Popiołek E. i inni, 2000 – Ocena wpływu likwidowanego rejonu „Olkusz” kopalni „Olkusz – Pomorzany” na środowisko i obiekty powierzchniowe. AGH Kraków (niepublikowane).

Sepiał J., Włodarz B., 2002 – Techniczno – ekonomiczne aspekty likwidacji kopalń olkusko – bolesławskiego rejonu kruszconośnego. Conference Proceedings from the International Conference Mineral Resources of the Slovak Republic. Demanovska Dolina – Slovak Republic, 17-18 October.

Waś P., 2005 – Likwidacja kopalni „Olkusz” jako proces usuwania negatywnych skutków historycznego i współczesnego górnictwa rud cynku i ołowiu. Praca dyplomowa pod kierunkiem J. Ostrowskiego. AGH Kraków (niepublikowana).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.