The directions of development as a chance for small family farms

Małgorzata Mielczarek

Аннотация


The research was conducted in the year2004 inthe district Radków, among the farmers running family farms. The results show the lack of a uniform direction in agricultural development. There are family farms with ecological, integrated as well as with conventional production methods coexisting with each other. Agricultural activities are responsible for 1/3 of degradation of natural environment in the region. The authorities are expected to support proecological activities and connect the future of the region with development of agroturism and production of ecological food.


Полный текст:

PDF (English)

Литература


Fiedor B.: Koncepcja stałego rozwoju(sustainable development ) “Środowiskowe bariery rozwoju gospodarczego a przemiany strukturalne w Polsce”. Jarnołtówek 1993.

Jędrzejczyk I.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie turystycznym. [w:] „Sterowanie ekorozwojem”. Białystok 1998.

Kopeć B.: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu nr 269, 1983.

Uglis J.: Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Mat. Komf. II Międzynarodowego Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jarosław 2000. S.307-317.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.