Mine waste management in upper silesian coal basin (USCB)

Jacek Nowak, Aleksander Frejowski

Аннотация


The paper discusses some issues concerning coalmine waste management in Upper Silesian Coal Basin. Due to the ecological and economic conditions, the quantity of currently generated waste has been reduced and the quantity of recovered or recycled waste has increased. The main uses of the recovered waste include filling materials for mining headings, leveling works and other civil engineering tasks. Old waste coal heaps are also subject to reclamation projects and adjustment to serve the functions of recreation or leisure activities, or used as alternatives sources of natural aggregates. The lands reclaimed from the liquidation of waste coal heaps have found new applications, as attractive, centrally located sites are scarce in Upper Silesian Coal Basin.


Полный текст:

PDF (English)

Литература


Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2005. (i wydania wcześniejsze)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 (z późniejszymi zmianami).

Gabzdyl W., Hanak B.: Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych. Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 9, 2005, s. 725-734.

Gajos S.: Katowicki Holding Węglowy S.A. – działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo, z. 269, s. 33-57. Gliwice 2005.

Kicki J., Sobczyk E., Paszcza H.: Ekonomiczne i technologiczne aspekty procesu likwidacji kopalń w warunkach polskiego górnictwa węgla kamiennego. Materiały konferencyjne Mine Planning and Equipment Selection 2005. Banff, Kanada 2005.

Kotowski W.: Gospodarka odpadami oraz rekultywacja hałd kopalnianych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2000.

Nowak J.: Przemiany mineralogiczne zachodzące w odpadach z wydobycia węgla kamiennego na przykładzie składowiska Nr IV KWK „Nowy Wirek”. Prace Naukowe Wydziału Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 116, s.171-180. Wrocław 2006.

Patrzałek A.: Ocena zbiorowisk roślinnych na zrekultywowanych zwałowiskach w Zabrzu w celu określenia ich dalszych funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo, z. 269, s. 207-219. Gliwice 2005.

Porszke A.: Wpływ zmienności parametrów geotechnicznych odpadów powęglowych ze składowiska KWK „Siemianowice” na możliwości ich wykorzystania w budownictwie drogowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo, z. 257. Gliwice, 2003.

Probierz K., Gabzdyl W., Borówka B.: Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989 – 2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo, z. 269, s. 13-32. Gliwice 2005.

Probierz K.: Górnictwo na cenzurowanym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2000.

www. haldex.com.pl


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.