Biodegradation of PAHs, PCBs and PHC in sediments from the manmade water course of Černý příkop in the municipal territory of the Ostrava city (Czech republic) | Lyčková | Записки Горного института

Biodegradation of PAHs, PCBs and PHC in sediments from the manmade water course of Černý příkop in the municipal territory of the Ostrava city (Czech republic)

Gabriela Lyčková, Radmila Kučerová, Peter Fečko, Iva Pečtová

Аннотация


The work deals with biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls and petroleum hydrocarbons in sediment samples from Černý příkop. The sediments from Černý příkop represent a considerable ecological burden on the territory of the City of Ostrava, they are contaminated with a broad range of organics. Standard pure bacterial cultures Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. were used for biodegradation. The resulting data should correspond with the data specified by the Act N°294/2005 Coll. on the conditions of land filling and using wastes on the surface.

 


Полный текст:

PDF (English)

Литература


Kužílek V.: Polycyklické aromatické uhlovodíky v hydrosféře, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze, Praha, 1994.

Raclavská H.: Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace, VŠB-TU Ostrava, 1998.

Raclavská H.: Polyaromatické uhlovodíky (PAU) v sedimentech z OKR. In: Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska, VŠB-TU Ostrava, dílčí úkol 3, 2003.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.