Classification and protection of hard coal deposit resources in Poland | Borówka | Записки Горного института

Classification and protection of hard coal deposit resources in Poland

Borys Borówka

Аннотация


The paper presents some methods used to document and classify mineral resources in Poland basing on the deposits of hard coal. Furthermore, Polish classification of the resources is compared with United Nations Framework Classification for Energy and Mineral Resources (UNFC), and a legal method of protecting deposit resources is also presented. 

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Nieć M., 2006: Problemy klasyfikacji zasobów złóż kopalin. Przegląd Górniczy t.62, nr 4: 21-27.

Probierz K., Borówka B. 2007: Prognozy stanu zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do roku 2020, na podstawie analizy trendu liniowego. Kwartalnik GIG, wydanie specjalne nr III/2007, s.347-360.

Probierz K., Gabzdyl W., Borówka B. 2005: Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003. Zeszyty Naukowe Politechniki śląskiej, s. Górnictwo, zesz. 269, str.13-32.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.